Gå til hovedinnhold

The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, Uni Research, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

AR5 WG2

Konsekvensene

Den andre delrapporten handler om virkninger, tilpasning og sårbarhet. 

Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability from IPCC WG2 on Vimeo.

I den andre delrapporten finner du informasjon om hvordan klimaendringer påvirker natur og mennesker, om sårbarhet og om tilpasning til klimaendringer. 

Rapporten setter klimaendringer i sammenheng med andre samfunns- og miljøendringer og viser hvordan klimaendringer rammer ulikt for forskjellige grupper, sektorer og regioner. I tillegg presenterer rapporten ulike responser og kombinasjoner av tilpasninger, utslippsreduksjoner og bærekraftig utvikling, og hvordan dagens og framtidige beslutninger er avgjørende for konsekvensene av klimaendringer. Du finner mer informasjon om rapporten hos Miljødirektoratet

Rapporten finner du her

Sammendraget for beslutningstakere finner du her