Gå til hovedinnhold

The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, Uni Research, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

AR5 WG3

Tiltakene

Den tredje delrapporten handler om hva vi må gjøre for å tilpasse oss og begrense klimaendringene. 

Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change fra IPCC WG3 på Youtube

I delrapport 3 kan du lese om tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser.

Miljødirektoratets nettside kan du lese mer om hvordan rapporten analyserer reduksjonen av klimagasser både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Alle de viktigste økonomiske sektorene - energi, transport, bygninger, industri, jordbruk, skogbruk og avfallshåndtering - blir behandlet. I tillegg beskriver rapporten en rekke forutsetninger for utviklingen av klimagassutslipp fram mot 2100, og hva som skal til for å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader. 

Rapporten finner du her

Sammendraget for beslutningstakere finner du her