Gå til hovedinnhold

The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, Uni Research, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Forskningsgruppe 2

Klimavarsling og regionale scenarioer

Klimaendringene er globale, mens det er store regionale forskjeller både i størrelse og effekter på miljø og samfunn. Dette kan gi utslag i ekstreme værhendelser og påvirke marine økosystemer i Norge og arktiske områder. I tillegg kan det gi alvorlige konsekvenser for vannressurser og helse i utviklingsland. Variabiliteten i klimasystemet har derfor implikasjoner for klimatiltak og tilpasning.

Klimaprojeksjoner identifiserer land og hav og på høyere breddegrader  som de områdene som sannsynligvis vil få de største klimaendringene. Det er også mer og mer som tyder på at de endringene vi ser i våre områder er sterkt relatert til endringer lenger vekke, noe som presiserer nødvendigheten av et globalt perspektiv.

Forskningsfokus

Klimavariabilitet i våre områder er sterkt påvirket av endringer i varmetransport i hav og atmosfære. For å kunne predikere denne variabiliteten er det avgjørende å forstå mekanismene bak, og vekselvirkningene mellom overflatetemperatureer, Arktisk sjøis og ulike atmosfæriske mønstre.

Verktøyet vi bruker for å lære mer om dette er den norske klimaprediksjonsmodellen NorCPM, som består av den norske jordsystemmodellen NorESM og data-assimillering. I tillegg brukes det andre regionale modeller for nedskalering av hav og atmosfære.

Under er en samlet oversikt over forskning om klimavarsling ved Bjerknessenteret. Klikk her for oversikt over forskning knyttet til Klimaservice. 


Klimavarsling ved Bjerknessenteret by Bjerknessenteret on Exposure

 

Viktige forskningsområder for RG2 Klimavarsling og regionale scenarier er:

 • Utvikling av klimaprediksjonsmodell og optimal initialisering av denne.
 • Klimaprediksjoner på mellomårlig til dekadisk tidsskala.
 • Nedskalering av hav- og atmosfæremodeller, i tillegg til koblet nedskalering med nøyaktig representasjon av vekselvirkningene mellom hav, is og atmosfære.
 • Merverdi av nedskalering og implikasjoner for miljø på større skala.
 • Bedre repreentasjon av usikkerhet i modellresultatene.
 • Samspill mellom endringer i storskalasirkulasjon og småskalaprosesser i generering av ekstremværhendelser.
 • Viktigheten av endringer i energitransporten inn i Arktis for klimaendringer i Arktis.
 • Endringer i havsirkulasjonen i De nordiske hav.
 • Endringer i den termohaline sirkulasjonen.
 • Endringer i det marine økosystem.
 • Fjernvirkninger mellom nedbør og overflatetemperaturer.