Gå til hovedinnhold

The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, Uni Research, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Breen som klimaindikator

Isbreer er følsomme for klimaforandringer og blir derfor regnet av FNs klimapanel som en nøkkelindikator for endringer i klima.

På Bjerknessenteret har vi derfor laget et nytt faktaark om breer og hva de kan fortelle oss om klimaet.

Les hele faktaarket (pdf).

På Bjerknessenteret jobber vi med å lage faktaark om aktuelle tema om klimasystemet og naturvitenskapelige aspekt ved klimaendringer. Dette håper vi vil være til nytte for presse, skoleelever og allmenheten.

Flere faktaark finner du her.