Gå til hovedinnhold

The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, Uni Research, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Fagkunnskapen slår fast at Ola Borten Moe tar feil

Helge Drange, professor Geofysisk institutt og Bjerknessenteret, Universitetet i Bergen

Olje- og energiminister Ole Borten Moes politiske rådgiver Ivar Vigdenes, departementets senior kommunikasjonsrådgiver Ragnar Semundseth og finansdepartementets statssekretær Kjetil Lund har i sosiale medier og aviser avvist undertegnedes kritikk av Borten Moes utsagn om klima- og energipolitikk.

Undertegnedes kritikk av Borten Moe går på følgende sitat fra Dagens Næringsliv, 26. august: ”Selv ikke i FNs 2-gradersmål-scenario skal det kuttes mye i fossil energi i forhold til det som produseres og forbrukes i dag”. Tilsvarende argumentasjon ble brukt av Borten Moe på EnergiRike-konferansen i Haugesund, 9. august.

Det er ikke faglig dekning for Borten Moes påstand og argumentasjon. For å ha rundt 50 prosents mulighet til å nå togradersmålet, konkluderer FNs miljøprogram UNEP og faglitteraturen med at klimagassutslippene fra de industrialiserte landene må ned med 25 til 40 prosent i 2020 i forhold til utslippene i 1990. For land med raskt voksende økonomi må utslippene ned med 15 til 30 prosent.

Togradersmålet krever altså både omgående og omfattende utslippskutt.

Det er i denne sammenheng grunn til å minne om at de globale CO2-utslippene økte med én prosent per år på 1990-tallet. Mellom 2000 og 2010 var økningen på tre prosent per år. For Norge har klimagassutslippene økt med åtte prosent mellom 1990 og 2010. Slik situasjonen er i dag, bidrar både de globale og de nasjonale klimagassutslippene til at vi fjerner oss fra togradersmålet.

Minister, rådgiver og departement står selvsagt fritt til å argumentere for at norsk petroleumsvirksomhet bidrar til reduserte klimagassutslipp. Men å argumentere for at togradersmålet ikke krever raske og omfattende utslippskutt, er og blir feil.

Publisert i Stavanger Aftenblad 10. september