Gå til hovedinnhold

The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, Uni Research, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Klimaforskning til topps

Dette året har virkelig gitt mange gode nyheter til klimaforskningsmiljøet i Bergen.

Av Trond Dokken, forskningsdirektør i Uni Klima og forsker ved Bjerknessenteret
Publisert i Bergens Tidende 31.12.2013

For å nå toppen innen sportslige prestasjoner, krever det at man satser både på bredde og individer, og tør å prioritere. Slik er det også med forskning.

Innen ett område har myndigheter og Norges forskningsråd over lengre tid våget å satse på et forskningsområde. Jeg representerer dette miljøet selv, nemlig klimaforskning gjennom forskningsselskapet Uni Research. Den satsningen som Norge har satt inn i klimaforskning, har gitt et av verdens ledende klimaforskningsmiljøer til Bergen. Jeg føler meg stolt, ydmyk og prioritert som kan være del av et slikt miljø.

I ti år var Bjerknessenteret for klimaforskning, der Uni Research er en av fire partnere, et Senter for fremragende forskning. Dette medførte finansiering fra Norges forskningsråd, som var med på å sikre og utvikle kompetansen innen klimaforskning.

Nye midler
Da denne perioden utløp i 2012, var det ikke gitt at vi ville klare å fortsette klimaforskningen i samme takt. Men kompetansen vi har bygget opp gjennom årene i Bjerknessenteret, viste seg å være nettopp fremragende. Har man først blitt gitt muligheten til å bygge opp et bærekraftig kompetansemiljø, så genererer dette nye midler.

Dette ser vi også i året 2013. Den første gode nyheten fikk vi like før sommeren. Forskningsmiljøet i Bergen fikk to tredjedeler av de 160 millioner kronene som Forskningsrådet delte ut til klimaforskning gjennom programmet Norklima.

13 prosjekter fikk tilslag. Ni av disse har hovedsete i Bergen, og er ledet av forskere tilknyttet Bjerknessenteret. Nå er vi i ferd med å ansette nye klimaforskere i prosjekter som skal gi oss en økt forståelse for klimasystemet.

Flere gode nyheter
I begynnelsen av desember fikk vi nok en gladnyhet: Klimaforskningen i Bergen får 60 millioner kroner til et prosjekt som skal gi oss økt forståelse for hvordan isen i Arktis har påvirket og kan påvirke et fremtidig klima. Det at søknaden vår «Ice2Ice» gikk til topps i konkurransen om finansiering hos det Europeiske forskningsrådet, innebærer en årlig sum til grunnforskning på tolv millioner kr. i året fordelt omtrent likt mellom UiB og Uni Research i fem år.

Dette er en milepæl for norsk forskning. Ingen norske miljø har tidligere nådd gjennom nåløyet i EUs Synergy-program, som bare gis til topp internasjonale forskningsmiljøer. Søknaden gikk gjennom fire utvelgingsrunder i konkurranse med omtrent 450 prosjektsøknader fra hele Europa. Kun 12 prosjekter fikk støtte.

Satsningsprosjekt i 2014
I tillegg har vi et nytt, spennende forskningsprosjekt på gang, som vi har store forventninger til. Sammen med en rekke andre institusjoner søker vi om å få bli et nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), der målet er å få mer informasjon om effekten av klimaendringene på lokalt nivå. Her ønsker Forskningsrådet at forskningsmiljøene skal jobbe tettere sammen med private næringer. Målet er å utvikle verktøy som skal gjøre samfunnet mer robust i fremtiden i planleggingen av nye store utbygginger og satsninger.

Svaret på det får vi i 2014, og vi gleder oss allerede til de gode nyhetene som måtte komme i løpet av året. 2013 har bekreftet det vi lenge har visst: Klimaforskningen som gjøres i Bergen holder landslagsnivå, som kan slå alle andre forskningslandslag i verden. Derfor ønsker vi å bruke anledningen til å takke for at vi ble satset på. Når forskningen blir satset på, forplikter det oss å gjøre forskningen relevant for samfunnet. Dette er en hovedforpliktelse vi føler sterkt ansvar for.

Godt nyttår!