Gå til hovedinnhold

The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, Uni Research, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Populært om klimaobservasjonar

Isfritt er namnet på ein ny populærvitskapleg antologi. Fire Bjerknes-forskarar er med.

“Naturvitenskapelig formidling finner vi i alle medier, og her har vi valgt ut noe av det beste som er skrevet i de siste par årene. Alle tekstene belyser temaet isfritt og viser at klimaforskning kan være mangfoldig og spennende.”

Det skriv forlaget Spartacus om antologien , som gjennom 37 tekstar fortel omnordområda, kva ein gjer ute i felt, og korleis ein kjem fram til ny kunnskap om jorda og naturen.

Bidragsytarar er både forskarar, studentar, journalistar og forfattarar, nokre tekstar er tidlegare publisert i bloggar, aviser og magasin, samla i antologien saman med seks nyskrivne tekstar.

Kikki Kleiven, førsteamanuensis ved Institutt for geovitskap, UiB og Bjerknessenteret har deltatt i redaksjonen for antologien.

Dei tre andre Bjerknes-bidraga er:

Jostein Bakke - “Folgefonna i hardt vær”
Kristian Vasskog og Øyvind Paasche - “En historie skrevet i breslam”
Lars Henrik Smedsrud - “Sjøisen i Arktis. En personlig erfaring”