Gå til hovedinnhold

The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, Uni Research, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Slik kan norske kystbyer reddes fra Havstigningen

Grieg Foundation, G. C. Rieber Fondene og Visjon Vest inviterer til pressekonferanse hvor rapporten ”Regional Havstigning” presenteres og overrekkes byrådsleder Monica Mæland.

Rapporten viser hvilke dramatiske konsekvenser havstigningen vil få for Bergensregionen, hva som kan gjøres og anbefalinger med kostnadsoverslag. Det er en unik rapport hvor flere ledende fagmiljøer har samarbeidet for å lage et rammeverk som også kan benyttes i andre kystbyer i landet.

Dato: Tirsdag 11. august kl 11.00.
Sted: Vil Vite-senteret i Bergen


Til stede vil være:
Byrådsleder Monica Mæland
Fylkesmann Svein Alsaker
Prosjektleder Gert A. Gundersen
Representanter for fondene Grieg Foundation, G. C. Rieber Fondene og Visjon Vest (Sparebanken Vest)
Representanter for fagmiljøene Bjerknessenteret/Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, SWECO AS og Rambøll Norge AS

Kontaktperson:
Gert A. Gundersen, tlf. 913 02 420