Gå til hovedinnhold

The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, Uni Research, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Nationalities at the Bjerknes Centre 2016

Forskere fra 37 nasjoner er representert på Bjerknessenteret ved utgangen av 2015. Illustrasjon: Haltenbanken

Organisasjon

Sponsorer og partnere, direktør og lederforum, staben og andre styrende organer

Bjerknessenteret ble startet opp i 2000, og var i perioden 2003-2012 et Senter for fremragende forskning (SFF). Nå er aktivitetene til Bjerknessenteret delvis finansiert av bevilgningen til Senter for Klimadynamikk (SKD) fra Kunnskapsdepartementet for perioden 2010-2021. Forskerne ved Bjerknessenteret er ansatt hos en av våre fire partnere: Nansensenteret, Havforskningsinstituttet, Uni Research og Universitetet i Bergen. 

bjerknes centre

Stab 2016

 

# Persons 

 % Non-Norwegian

 % Female

 Forskere

117

58%

26%

 Postdocs

33

82%

42%

 PhD studenter

45

64%

49%

 Teknikere &

Administrasjon

 15

40%

67%

 

 Totalt

210

 

 

Bjerknessenteret rekrutterer i stor grad internasjonalt personell. I 2015 var 37 nasjonaliteter representert ved senteret.

personell at Bjerknes

personell by nationality bjerknes


Partnere og sponsorer

Universitetet i Bergen (UiB) er med sine 16 000 studenter og vel 3 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. UiB er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i sju fakultet og rundt 90 institutt og faglige sentre. UiB er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner, både et møtested og en dør mot andre fagmiljø lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Satsing på internasjonalisering siden midten av 1980-årene har gitt Universitetet i Bergen profil som et internasjonalt universitet i Norge, i tråd med Bergens tradisjoner.

Uni Research AS er et forskningsselskap med rundt 400 høyt kvalifiserte medarbeidere fra 35 nasjoner. Selskapet har en omsetning på 400 millioner, og er inndelt i seks fagavdelinger. Uni Research driver forskning og utvikling innen helse, miljø, klima, energi og samfunn.

Havforskningsinstituttet (HI) driver forskning innen marine ressurser, marint miljø og havbruk. Hovedmålet er å levere faglige råd til myndigheter, næring og samfunn i spørsmål knyttet til disse tre områdene. Virksomheten er i første rekke konsentrert om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen. Havforskningsinstituttet er med om lag 600 ansatte det største marine forskningsmiljøet i Norge og er også internasjonalt ledende på en rekke av sine forskningsområder. Instituttet disponerer fire større forskningsfartøyer.

Nansensenter for miljø og fjernmåling (NERSC) er en uavhengig forskningsinstitutsjon tilknyttet Universitetet i Bergen. NERSC driver med grunn- og anvendt miljøforskning finansiert av både nasjonale og internasjonale institutter, forskningsråder og industri. NERSCs strategiske forskningsatsing er å integrere fjernmåling og observasjoner på feltet med numerisk modellering ved å bruke avanserte data assimileringsteknikk.

 

Internasjonalt samarbeid

BCCR forskere er involvert  i flere internasjonale klimarelaterte programmer og prosjekter på flere måter som: medlem av styrer og styringsgrupper, forskningsledere i arbeids- og tema-grupper, og som hovedforfattere og medforfattere til forsknings og implementeringsplaner, rapporter, etc. Dette er:

ACIA - Arctic Climate Impact Assessment
AOSB - Arctic Ocean Science Board
CLIVAR - Programme on Climate Variability and Predictability (WCRP)
ECF - European Climate Forum
EPB - European Polar Board
EuroGOOS - Global Ocean Observing System in the European Seas
GLOBEC - Global ocean ecosystem dynamics (IGBP) 
ICARPII - Second International Conference on Arctic Research Planning
ICES - International Council for the Exploration of the Sea
IGBP - International Geosphere Biosphere Programme (ICSU)
IMAGES - International Marine Past Global Change Study (PAGES/IGBP)
IMBER - Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research (IGBP-SCOR)
IOC - Intergovernmental Oceanographic Commission of the UNESCO
IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change (WMO-UNEP)
PAGES - Past Global Changes (IGBP)
SCAR - Scientific Committee on Antarctic Research
SCOR - Scientific Committee on Oceanographic Research 
SOLAS - Surface Ocean and Lower Atmosphere Study (IGBP-SCOR)