Gå til hovedinnhold

The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, Uni Research, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Flere artikler fra

Gudrun Sylte 106 treff

Historisk klimasøksmål er i gang

 Eystein Jansen stiller som ekspertvitne i Oslo tingrett der retten må vurdere om oljeutvinning i Arktis er i strid med Grunnloven.  

Score: 4.247597
Framleis stabile fossile utslipp

Det globale karbonbudsjettet 2017 viser at utslippstrenden frp 2014 og 1025 held fram, med tilnærma ingen vekst i globale utslepp. 

Score: 4.247597
Flødevigen, Arendal

Blå bioøkonomi og blå vekst kan bli påvirket av havforsuring. Hvor står forskningen og overvåkningen?

Score: 4.247597
Står vi foran en tredje industriell revolusjon?

Sett av 4. oktober - årets Bjerknesdag tar deg med til framtiden, står vi foran den tredje industrielle revolusjon? Økonomen Jeremy Rifkin mener så, vi tar diskusjonen. 

Score: 4.247597