Gå til hovedinnhold

The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, Uni Research, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Flere artikler fra

Are Erik Brandvik 9 treff

Bjerknessenteret med innspill til ny klimalov

Bjerknessenteret leverte i dag sitt innspill til regjeringens forslag om ny ”Lov om klimamål”. Innspillet vektlegger derfor særlig operasjonalisering og tallfesting av mål som en sentralt hjørnestein for en framtidsrettet klimalov.

Score: 6.2395964
Video: Iskjernene som avslører fortiden

Iskjerner boret ved Grønlands nordøstlige isstrøm kan fortelle oss mye om fortidens klima og framtidens havnivåstigning. Her kan du se hvordan forskerne ved EastGRIP jobber.

Score: 6.2395964
NERSC fyller 30. Foto: Are Erik Brandvik

Nansensenteret (NERSC) kan nå se tilbake på 30 vellykkede år med forskning. Siden sin spede begynnelse i 1986 har senteret vokst seg både stort og internasjonalt, og 30-åringen hviler ikke på laurbærene av den grunn.

Score: 6.2395964
Richard Telford. Photo: Are Erik Brandvik

– Enkelte vil påstå at vitenskap er selvopprettende, men det er feil. Vitenskapsfolk retter på den. Richard Telford og hans kollegaer kritiserer funn som tyder på drastiske konsekvenser av menneskelig jordbruk for 6000 år siden.

Score: 6.2395964
Stormflo i Stavanger. Foto: Jostein Berggraf

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS) har publisert en ny veileder i forbindelse med fjorårets havnivårapport. 

Score: 6.2395964
Å ta steget ut mot klimatjenester

Stephanie Mayer har overtatt Climate Predictions and Regional Scenarios etter Anne-Britt Sandø. Gruppen skifter også navn, dette for å synliggjøre et tettere forhold til klimatjenester og anvendt forskning.

Score: 6.2395964