Gå til hovedinnhold

The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, Uni Research, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Om SKD og teamet

SKD - Senter for klimadynamikk er en av hovedaktivitetene i Bjerknessenteret. 
Senteret står for en av de viktigste inntektene til Bjerknessenteret, med 27 millioner NOK årlig direkte fra Kunnskapsdepartementet. 
Midlene er frie midler som blir fordelt på Bjerknessenterets strategiske forskningsprosjekt.

Bjerknessenterets direktør, administrasjon og fire forskningsledere er ansatt på UiB