Gå til hovedinnhold

The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, Uni Research, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Søk etter tag

doktorgradsavhandling 11 treff

Is

Algot K. Peterson disputerer fredag 11. august 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga ”Mixing processes in the changing Arctic Ocean”.

Score: 6.502329
Havet puster

Friederike Fröb disputerer tirsdag 27 juni 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga “Climate controlled mechanisms of subpolar North Atlantic carbon uptake”. 

Score: 6.502329
Store endringer i Polhavet

Aleksi Nummelin har undersøkt hvordan global oppvarming kan gi mer ferskvann i Polhavet og hvordan havsirkulasjon og isdekket vil reagere på det. Han disputerer for doktorgraden fredag 28. oktober. 

Score: 6.502329
I skyggen av vindturbiner

Valerie-Marie Kumer har i sin avhandling analysert strømningsforholdene for turbiner i vindparker. Disse målingene bidrar til å kartlegge potensialet parkene har for å oppnå maksimal energiproduksjon.

Score: 6.502329
Atlanterhavet. Kart: Uwe Dedering/ Wikimedia Commons

Lea Svendsen disputerer 03.06.2016 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: ”Impacts of Atlantic multi-decadal variability on the Indo-Pacific and Northern Hemisphere climate”.

Score: 6.502329