Gå til hovedinnhold

The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, Uni Research, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Søk etter tag

Pressemelding 24 treff

90 millioner kroner til karbonovervåking

ICOS Norge får 90 millioner kroner av Forskningsrådet for å overvåke klimagassutslipp.  Det tilknytta havovervåkingssenteret kan no gå over frå dugnadsdrift og til eit meir langsiktig løp. Det kan gi nye forskararbeidsplassar. 

Score: 5.834572

De globale CO2-utslippene fra forbrenning av fossilt brensel har aldri vært høyere. I 2013 passerer CO2-utslippene 9,8  gigatonn karbon (GtC). Dette er mer enn 60% høyere enn utslippsnivået i 1990.

Score: 5.834572

Menneskehetens fotavtrykk sees nå i flere og flere deler av klimasystemet.  Skal vi ha mulighet til å nå togradersmålet må vi starte med å omlegge til fornybarsamfunnet nå.

Score: 5.834572

CICERO og Bjerknessenteret svarar i dag klimaskeptikarar i eit omfattande brev til politikarar,
vidaregåande skular og bibliotek rundt om i landet.

Score: 5.834572

Over hundre forskere fra hele verden er involvert i verdens mest omfattende samordning av CO2-målinger i havoverflaten. Databanken SOCAT gjør det lettere for klimaforskerne å overvåke endringene i havet.

Score: 5.834572

Den nasjonale geofagevalueringen som kom fra Forskningsrådet i dag, viser et sterkt geofaglig miljø på Bjerknessenteret og ved Institutt for geovitenskap (GEO) og Geofysisk institutt (GFI) ved Universitetet i Bergen. Evalueringen er foretatt av et internasjonalt fagpanel.

Score: 5.834572

Å hente presis informasjon om vindfelt, nedbør og temperatur med dei same metodane frå to polar samstundes, har aldri vore gjort før. Det vil Jostein Bakke og forskargruppa hans no gjere, med midlar frå Fulbright Arctic Chair Award og NFR. 

Score: 5.834572