Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Anne Elisabeth Bjune og Jostein Bakke forteller at deres del av rapporten går inn på klimaendringene og hvordan dette kan utgjøre forskjeller for ulike segmenter av naturen.  Foto: Helene Dante 

Bjerknes-forskere tar del i ny WWF-rapport 

Bjerknessenterforskerne Øyvind Paasche, Jostein Bakke og Anne Elisabeth Bjune har skrevet kapittel 3 i WWF sin nye artikkelsamlig om klima og natur.

Body

«Verda står overfor store utfordringar. Vi må tilpasse oss ei verd som kanskje er så mykje som 2ºC varmare enn det vi har hatt dei siste hundre åra. Kva konsekvensar får dette for naturen og for menneska som lever på jorda?» 

Dette er den første setningen i artikkelkapittelet for WWF vi får levert av Bjerknes- og UiB-forskerne Øyvind Paasche, professor Jostein Bakke og Anne Elisabeth Bjune. I kapittel 3, «Verdens natur i et klima i endring», tar de for seg klimaendringene og naturen globalt. De går inn på mange ulike deler av naturen og dens påvirkning parallelt med global oppvarming.

– Interessant å gå inn i dybden på FNs klimaforskningsrapport

Biomer som ferskvann, snø og is, stepper og sletteland, kysten, skog, storhavet og regnskog er blant områdene de dekker i kapittelet sitt, dette er da områder med en større masse av planter og organismer som går overrens med hverandre med et tilhørende klima. 

WWF
Figur hentet fra WWF rapporten. De ulike fargene omkring på kartet viser til ulik vegetasjon. 

Bjerknes-forskerne tok utgangspunkt i FNs klimarapport. Et fokus har vært å skildre hva forskjellene vil være mellom en temperaturøkning på 1,5ºC versus 2ºC, og at resultatene kan være dramatiske. Bjune forteller at å lese FNs klimarapport er veldig tungt, så å skrive en artikkelsamling som oppsummerer noen punkter fra rapporten kan gjøre det lettere og være til nytte for alle. 

– Det har vært interessant å gå inn i dybden på FNs klimaforskningsrapport. Det var en unik sjanse for å sette seg ned og lese grunnleggende gjennom hele klimarapporten og man henter ut masse kunnskap fra det som står, sier Jostein Bakke. 

Når journalisten spør forskerne om tips de vil gi for å bidra til å minke klimautslippene foreslår de å legge fokus på hvor mye energi ting tar og hvor mye energi ting bruker er viktig både når det kommer til innkjøp av forbrukervarer og transport. I tillegg utdyper de at det er viktig å minke fossilt brennstoff som er utslipp gjennom bilkjøring og fly.

Alle ting man gjør bidrar, men det er selvfølgelig noen ting som bidrar mer enn andre. Uansett, hvis alle gjør litt vil det på sikt bli mye. 

– Anne Elisabeth Bjune. 

WWF og Miljøtalen 2019

Det er i sammenheng med WWF-arrangementet Miljøtalen 2019 at rapporten deles ut. Bidrag fra Bjerknessenteret og Norsk institutt for naturforskning (NINA) utgjør artikkelsamlingen.

Navnet på serien er «Forandrer vi naturen, forandrer vi alt», og tar for seg hvordan naturen er i konstant endring – både nasjonalt i Norge, sett på hvordan isbreer og fjell formes av global oppvarming, til å se på klimaendringer på et internasjonalt og globalt nivå.