Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Akademiets hus. (Foto: Anne Marie Astad)

Christoph Heinze innvalgt som medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi

Bjerknes- og UiB-professor innlemmes i det høythengende selskapet.

Body

– Jeg vil gratulere Christoph Heinze med å ha blitt valgt inn i Det Norske Videnskaps-Akademi. Denne høyt-hengende utmerkelsen viser hvor anerkjent og respektert Christoph er blant norske kollegaer. Ikke bare er han blant de ledende i verden innen forståelsen av det marine biogeokjemiske system, men han har også spilt en stor rolle nasjonalt gjennom å koordinere det norske klimaprosjektet EVA. Dette prosjektet er en av grunnene til at vi i dag har en fullt operativ jordsystemmodell, og vil være i stand til å produsere data for den neste rapporten fra FN sitt klimapanel, skriver direktør ved Bjerknessenteret, Tore Furevik, i begrunnelsen.

Heinze er professor ved Geofysisk institutt hos UiB og Bjerknessenteret, og er – sammen med professor Eva Gerdts – én av to representanter fra UiB på listen over nye medlemmer i Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA). Han sier at medlemskapet gleder ham, og at han er veldig stolt:

– Jeg hadde ikke trodd at jeg ville få et slikt medlemskap. Jeg har alltid tenkt at DNVA har vært en veldig fin organisasjon og en interessant og spennende virksomhet. 

Heinze
Foto: Helene Dante
 – Denne anerkjennelsen beveger meg dypt og inspirerer meg til fremtiden.
Tildelingen skjer 3. Mai på Grand Hotel i Oslo. 

Bakom seg har Heinze mange år med forskning både i Norge og utenlands. Selv om Heinze er tysk statsborger, kommer han på listen blant de norske medlemmene. Han syns det er veldig spesielt, og det betyr mye for ham at han kommer inn som et norsk medlem:

– Det er veldig fint å se at arbeidet jeg har hatt gjennom årene blir anerkjent. Jeg hadde ikke regnet med medlemskapet, så det er veldig hyggelig.

Vil han regne medlemskapet hos DNVA som ett av høydepunktene i karrieren hans? Han smiler og nikker, medlemskapet hos Vitenskapsakademiet er blant hans topp tre høydepunkt i løpet av karrieren. De to andre er da han var en av hovedforfatterene på kapittel 7 i FNs klimapanels rapport 4, og da han var medlem i den vitenskapelige styringskomiteen på den tiende internasjonale karbondioksidkonferansen.

Heinze ble kjent med organisasjonen da han tidligere var med i klimautvalget til Vitenskapsakademiet fra 2012-2013, da de hadde en forelesningsserie i Oslo.

DNVA deler medlemmene sine i to; den matematiske-naturvitenskapelige klassen, og klassen for humaniora og samfunnsvitenskap. Videre er medlemmene basert på om de tilhører norske institusjoner eller utenlandske. Heinze er ett av syv nye medlemmer i den norske matematisk-naturvitenskaplige klassen.