Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Norce, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Forskningsgruppe 4

Storskala dynamikk i atmosfære og hav

Storstilte vinder og havstrømmer er bestemmende for klima både på regional og global skala. Denne sirkulasjonen – som bærer med seg varme, vanndamp og salt – styrer en rekke fenomen fra værsystem og monsunregnfall til storstilte virvler i havet og Golfstrømmen. For å forstå deres rolle i klima er det er nødvendig både å kjenne dynamikken som vedlikeholder middeltilstanden og den som forårsaker vekselvirkninger og endring.

Vår forståelse av disse storstilte strømningene er kritisk avhengig av vår evne til å beskrive dem fra observasjoner og til å modellere dem teoretisk. Forskningen i RG4 Storskala hav-atmosfære dynamikk er følgelig basert på observasjoner av hav, atmosfære, og kryosfære (is og snø); dynamisk kunnskap og teoriutvikling; og numerisk modellering av disse ”sfærenes” sirkulasjon og vekselvirkning.

Gruppens styrke er at den kombinerer alle disse framgangsmåtene i møte med overordnede spørsmål om hva som styrer dagens klimaendringer, hvordan disse forholder seg til historisk (paleo) klima, og hvordan klima kan endre seg i framtiden. Dette skjer til dels gjennom aktivt samarbeid med Bjerknessenterets andre forskningsgrupper som blant annet spesialiserer seg på klimamodellering, modellutvikling, prosess-studier og paleoklima.

Sentrale forskningstema:

 • Hav-sjøis-atmosfære vekselvirkninger i Arktis
 • Klimaendringer knyttet til interne vekselvirkninger og eksterne pådriv
 • Dynamiske rammeverk for å forstå paleoklima

Noen aktuelle forskningsspørsmål:

 • Hvordan forstå de siste tiårs reduksjon i isdekke og –volum i Arktis? Hvordan fordeler denne seg med årstider, regioner (Barentshavet kontra Sibir), dynamikk (manglende isfrysing sommerstid kontra smelting sommerstid), naturlig pådriv versus menneskeskapt? Og er kontinentale fjernkoplinger involvert?
 • I hvilken grad er atmosfærens ”jetstrømmer”, f.eks. over Nordatlanteren, det nordlige Stillehavet, og Sørishavet, styrt av eksternt pådriv (som solinnstråling i tropene eller nedkjøling på høye breddegrader), eller andre grensebetingelser som geografi, topografi, og havets tilstand?
 • Klimaendringer reflekteres av Norske- og Polhavets varme- og ferskvannsinnhold. I hvilken grad gjenspeiler disse lokale endringer som økt issmelting? Og i hvilken grad kan de forklares ved endringer i det atlantiske varme- og saltreservoaret gjennom Golfstrømmens forlengelse mot Arktis?

Under er en samlet oversikt over forskning om klimavarsling ved Bjerknessenteret.


Klimavarsling ved Bjerknessenteret by Bjerknessenteret on Exposure

Forskningsprosjekt

Interne prosjekt

 • DYNAWARM (Dynamics of warm climates), 2011-2015, SKD
 • IMMUNITY (Integrated model-data approach for understanding multidecadal natural   climate variability), 2011-2015, SFF/SKD
 • Contribution to the IPCC 5th AR, 2011-2014, SKD
 • PRACTICE (Predictability of Arctic/North Atlantic climate), 2011-2014, SKD
 • SEALEV (Sea level change and ice sheet dynamics), 2011-2014, SKD

Nasjonale prosjekt

 • AiSSESS (Antarctic ice shelf - shelf - slope exchange study), 2013-2016, NFR
 • BlueArc (Impact of Blue Arctic on Climate at High Latitudes), 2011-2013, NFR
 • EarthClim (Integrated Earth System Approach to Explore Natural Variability and Climate Sensitivity), 2011-2014, NFR
 • EPOCASA (Enhancing seasonal-to-decadal Prediction Of Climate for the North Atlantic Sector and Arctic), 2014–2017, NFR
 • EVA (Earth system modelling of climate Variations in the Anthropocene), 2014-2017, NFR
 • GOCE-MTD (GOCE studies of mean dynamic topography and ocean circulation in the high latitude and Arctic Ocean), 2012–2015, NFR
 • GREENICE (Impact of future cryospheric changes on Northern Hemisphere climate, green growth and society), 2014 – 2016, NordForsk
 • HIMWARC (High Impact Weather in the Arctic - Fundamental Understanding and Future Projections), 2010-2015, NFR
 • NMDC (Norwegian Marine Data Centre), 2012-2017, NFR
 • NoAClim (No-analogue climates and ecological responses in the past and future), 2013 – 2016, NFR
 • NorArgo (A Norwegian Argo Infrastructure), 2012 - 2015, NFR
 • NorIndia, NFR and Statkraft Norfund Power Invest AS
 • NORTH (NORthern constraints on the Atlantic ThermoHaline circulation), 2014-2017, NFR
 • OCCP: Ocean Controls on high latitude Climate sensitivity – a Pliocene case study, Research Council of Norway, 2013-2017, NFR
 • PolarBuoy (Real time climate observations at the position of weather ship Mike), 2010-2014, NFR
 • REOCIRC (Remote Sensing of Ocean Circulation and Environmental Mass Changes), 2013-2016, NFR
 • ResClim (Norwegian Research School in Climate Dynamics), 2009-2016, NFR
 • WEDDELL (Antarctic Ice Shelves and Ocean Climate), 2011-2014, NFR

Internasjonale prosjekt

 • E-AIMS (Euro-Argo Improvements for the GMES Marine Service), 2013-2015, EU
 • EGO (European Gliding Observatories Network), 2008- ongoing, EU-COST
 • FixO3 (Fixed Point Open Ocean Observatories Network), 2013-2016, EU-FP7
 • GROOM (Gliders for Research, Ocean Observation and Management), 2011-2014, EU-FP7
 • INDO-MARECLIM (Indo-European research facilities for studies on marine ecosystem and climate in India), 2012-2014, EU-FP7
 • NACLIM (North Atlantic Climate: Predictability of the climate in the North Atlantic/European sector related to North Atlantic/Arctic sea surface temperature and sea ice variability and change), 2012-2016, EU-FP7
 • NeXOS (Next generation, Cost-effective, Compact, Multifunctional Web Enabled Ocean Sensor Systems Empowering Marine, Maritime and Fisheries Management), 2013-2017, EU-FP7
 • PREFACE (Enhancing prediction of tropical Atlantic climate and its impacts), 2013-2017, EU-FP7
 • SIOS-PP (Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System - Preparatory Phase), 2010-2014, EU-FP7