Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Norce, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Forskningsgruppe 6

Naturlig klimavariasjon

For å forstå menneskelig påvirkning på klimasystemet, må man kjenne de naturlige variasjonene som finner sted i klimaet. 

I vår forskningsgruppe bruker vi indirekte observasjoner og modeller til å studere hvordan klimaet har endret seg gjennom de siste to tusen år. Dette øker forståelsen av hvordan langsomme naturlige svingninger kan påvirke dagens klimautvikling.
 

Atle Nesje Isprofil
Isprofil. Foto: Atle Nesje

Forskningsfokus

Forskningen innenfor RG6 dekker et bredt spekter av tema.
Noen av de viktigste tema og målsettinger er:

  • Å etablere bedre høyoppløslige (sesong til mellomårlig), godt daterte kvantitative paleoklimatiske datasett for å fastsette og kartlegge tidspunkt og variabilitet i klimaet gjennom de siste to tusen år.
  • Å gjøre kvantitative sammenligninger mellom data og modeller ved bruk av avanserte statistiske metoder sammen med dynamiske nedskaleringer av modeller.
  • Å fastsette den relative viktigheten av det naturlige, ytre pådrivet og de interne variasjoner i klimaet.
  • Å utforske mekanismer for 10 – 100 årlig variabilitet i de Atlantiske og Arktiske områdene - og finne deres potensielle sammenhenger.
  • Å utvikle nye og forbedrede metoder for å rekonstruere fortidsklima.
  • Å utvikle et dynamisk rammeverk for bedre tolkning av fortidens data.


Forskningen i RG6 utføres gjennom et tett samarbeid og bruk av ny infrastruktur for analyser og rekonstruksjon av fortidens klima og miljø i Bergen (f.eks EARTHLAB). Forskerne bruker den norske jordsystemmodellen NorESM (Norwegian Earth System model) for å gjøre modellsimuleringer og for å forske på mekanismene for klimavariabilitet. Gjennom samarbeid med ledende forskningsgrupper i Europa, USA og Kina vil vi også ta del i store internasjonal multimodell og –data sammenligninger som PAGES2K og PMIP.