Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Professor Christopher Henshilwood leder den nye senteret som skal undersøke hvordan klimaendringer for 100.000 år siden kan ha påvirket mennesket. Foto: TRACSYMBOLS

Ny tverrfagleg SFF om menneskeleg aktivitet i fortida

Professor Christopher Henshilwood leier den nye SFFen Centre for Early Human Behavior (EHB). Senteret samler klimaforskere, hjerneforskere, arkeologier og dateringseksperter for å forstår våre tidlige forfedre. 

Body

 Christopher Henshilwood, professor i arkeologi ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB leder det nye senteret leiinga for det nye senteret Centre for Early Human Behaviour (EHB) som skal forske på hvordan våre tidlige forfedre levde og oppførte seg, og hvordan klimaendringer påvirket mennesket. Prosjektet er tverrfaglig med klimaforskare, geologer, psykologer og humanister. 

– Sammen vil vi kunne gi et mer helhetlig bilde av hvordan de første menneskene hadde det. Hvilke endringer de gikk igjennom. Hvordan hjernene deres endret seg og samfunnet de levde i endret seg. Hvordan alt fra samfunnsstrukturen til klimaet deres var. Dette vil gi perspektiv og slagkraft. Samtidig som vi vil kunne være grundige på snevre felt, vil vi ha bedre forutsetninger for å sette sammen  et mer komplett puslespill, sier Henshilwood til UiB.

I konkurransen om SFF deltar forskningsmiljø fra hele landet. De som vinner fram skal være ambisiøse og nyskapande prosjekt med potensielt grensesprengende resultat. Ordningen har et langsiktig perspektiv, der sentrene i snitt får 15 millioner NOK årlig i ti år. i 2002 startet Bjerknessenteret som en SFF med finansiering i ti år. 

Flere klimaforskere ved Uni Research og UiB samlet i Bjerknessenteret deltar i prosjektet. Eystein Jansen, professor i fortidsklima ved UiB og Bjerknessenteret har koordinert klimamodulen i søknaden.  Jansen ledet selv Bjerknessenteret som SFF fra 2003-2012.

– Helt siden Chris Henshilwood kontaktet meg og la frem planene sine, har jeg sett på dette senteret som en unik og spennende forskningsmulighet. Det er en mulighet til å arbeide med grunnleggende spørsmål om menneskenes utvikling sammen med verdens fremste eksperter, og kunne bidra til å vurdere hvordan klimaendringene kan ha påvirket utviklingen av det moderne mennesket. Det var svært lett å få den samme entusiasmen hos klimaforskere fra Uni Research og UiB når de fikk høre Henshilwoods planer. Det er flott at det i Bjerknessenteret finnes en unik bredde av ekspertise som senteret vil ha nytte av. Her vil folk som arbeider rmed rekonstruksjon og modellering av klimaendringer for 100.000 år siden jobbe side ved side med arkeologer, hjerneforskere og dateringseksperter omkring unikt spennende forskningstema, sier Jansen.

Jansen er svært fornøyd ver tildelingen og gleder seg til å delta i prosjektet og ikke minst til å se de unike feltlokalitetene i Sør-Afrika sammen med Henshilwood og hans team.

Les også På Høydens intervju med Eystein Jansen: Han gjorde Bergen til hovedstad for klimaforskning

 

Centre for Early Human Behaviour har fått status som Senter for fremragende forskning from UiB - Universitetet i Bergen on Vimeo.