Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Publikasjoner 2015

Listen over publiserte artikler av Bjerknesforskere blir løpende oppdatert på den engelske siden. 
Bjerknesforskere markert i fet.

Body

Du finner nå oppdatert liste over publikasjoner på den engelske siden