The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, NORCE, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Menneskeskapte klimaendringer

Klimaendringene vi ser i dag: hvilke bevis vi har, årsaken og konsekvensene av endringene. 

temaasider

Rapporter fra Norsk klimaservicesenter

ANDRE FAKTAARTIKLER