The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, NORCE, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Eystein Jansen mottok Brøggerprisen den første dagen av Vinterkonferansen som foregikk i Bergen i begynnelsen av januar 2019. Foto: Janka Rom, Norsk Geologisk Forening

Eystein Jansen får Brøggerprisen

Norsk Geologisk Forenings hederspris 2019 gikk til Eystein Jansen.

Body

Prisen ble delt ut på NGFs Vinterkonferanse 7. januar i Bergen, med begrunnelse i Jansens lange karriere både som forsker og forskningsorganisator.

Jansen var blant drivkreftene som fikk samlet det bergenske klimaforskningsmiljøet til det som ble Bjerknessenteret og var senterets første direktør fra 2000 til 2013. Jansen var med i arbeidet rundt søknaden rundt det nye SFF-senteret SapienCE (Centre for Early Sapiens Behaviour), som startet opp i 2017.

Brøggerprisen er en hederspris til en geolog som «har bidratt på en unik måte til forståelsen av norsk geologi eller geovitenskap generelt», med livslang innsats på faglig høyt nivå, og som har bidratt til banebrytende forståelse av norsk geologi eller geovitenskap generelt.

Juryens begrunnelse:

Kandidaten til årets Brøggerpris har hatt en aktiv karriere i norsk geologisk tjeneste og er en pionér i arbeidet med å forstå dyphavets geologi og er anerkjent for sitt tverrfaglige arbeid innad i geologi og over mot oseanografi og klimatologi. I de senere år også mot arkeologi.

Kandidaten er en drivende forskningsorganisator og prosjektleder. Han har vært en drivkraft for etableringen av flere forskningslaboratorier og sentere, deriblant GMS-laboratoriet i 1983, deretter Bjerknessenteret i 2000, og SapienCE i 2017.

Etableringen av GMS-laboratoriet har vært viktig da det har løftet mye av norsk maringeologiske forskning til et nytt nivå.

 

– Jeg er veldig glad for denne anerkjennelsen fra fagmiljøet i geofag. Det er en stor ære å få denne prisen når jeg ser på de sentrale norske geologene som tidligere har fått den, og jeg er særlig glad for at den verdsetter tverrfaglig arbeid og arbeidet med å gjøre geologien relevant i sammenheng emd de globale klimautfordringene, sier Eysten Jansen. 

Bjerknessenteret gratulerer!