The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, NORCE, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Kontakt oss

Administrasjonen og nøkkelpersonell ved Bjerknessenteret er stasjonert ved Geofysisk institutt ved UiB. Våre forskere er spredd utover flere bygninger i Bergen i respektive partnerinstitusjoner. Se stabslisten for kontaktinfo til de enkelte forskerne  og "hvem svarer på hva"-listen lengre nede på siden.

Besøksadresse:
Jahnebakken 5
5007 Bergen

Postadresse:
Universitetet i Bergen
Sekretariatet ved Bjerknessenteret for klimaforskning                                         Postboks 7803
NO-5020 Bergen

Tlf: +47 55 58 98 03
 

E-post: post@bjerknes.uib.no

 

Direktør: Tore Furevik, mobil 98677226,  telefon 55 58 26 91

Kommunikasjonsleder: Gudrun Sylte mobil 40 85 64 57, telefon 55 58 32 97
 

Kart

Parkering
Hvis du ikke har mulighet til å besøke oss ved å bruke kollektivtransport eller egne ben, så er det parkeringsmuligheter ved Høyteknologisenteret,  VilVite-senteret og Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlensgate 55-47.


Nyhetsbrev

Her melder du deg på abonnementslisten- Her tar du en kikk i arkivet

 

Mediekontakt

Mediekontakten er bindeleddet mellom forskerne ved Bjerknessenteret og media for å gjøre møtet mellom journalist og forsker enklere og mer effektivt, og samtidig bidra til økt allmennrettet forskningsformidling og at resultatene når frem til dem som kan nyttiggjøre seg dem.

Mediekontakten gir råd og bistand til forskerne og hjelper journalister med å tilrettelegge informasjon, navigere i systemet og finne aktuelle intervjuobjekter.

Kommunikasjonsleder: Gudrun Sylte, tlf: 40 85 64 57 eller 55 58 32 97

 

Hvem svarer på hva? 

Global oppvarming, globale klimaendringer, 2 gradersmålet

Tore Furevik (UiB) tlf. 55 58 26 91// 986 77 226
Helge Drange (UiB) tlf. 55 58 26 53// 977 40 589
Asgeir Sorteberg UiB) tlf. 55 58 26 93// 993 31 912
Eystein Jansen (UiB/ NORCE Klima ) tlf: 55 58 34 91// 906 18 858
Erik Kolstad (NORCE Klima) tlf: 56 10 75 31// 411 22 457
Stefan Sobolowski (NORCE Klima) tlf: 56 10 75 54// 911 78 962 (engelsk)

FNs klimapanel/ IPCC

Tore Furevik (UiB) tlf. 55 58 26 91/ 986 77 226
Eystein Jansen (UiB/ NORCE Klima) tlf: 55 58 34 91/906 18 858
Helge Drange (UiB/NORCE Klima) tlf. 55 58 26 53/977 40 589

Fremtidsklima og klimascenarier

Tore Furevik (UiB) tlf. 55 58 26 91/ 986 77 226
Helge Drange (UiB) tlf. 55 58 26 53/ 977 40 589
Asgeir Sorteberg (UiB) tlf. 55 58 26 93/ 932 31 912
Erik Kolstad (NORCE Klima) tlf: 56 10 75 31// 411 22 457
Stefan Sobolowski (NORCE Klima) tlf: 56 10 75 54// 911 78 962 (engelsk)

Fortidsklima og årsaker til klimaendringer

Eystein Jansen (UiB/ NORCE Klima) tlf: 55 58 34 91// 906 18 858
Kikki Helga Kleiven (UiB) tlf. 55 58 35 35// 416 06 451
Bjørg Risebrobakken (NORCE Klima) tlf 56 10 75 54//
Anne E. Bjune (UiB) tlf.55 58 33 35// 928 87 229
Kerim Nisancioglu (UiB) tlf. 55 58 98 66/ 980 49 414
Odd Helge Otterå (NORCE Klima) tlf. 56 10 75 54/ 928 06 818

Klimavarsling - Sesong til dekade

Noel Keenlyside, (UiB) tlf 55 58 20 32 (engelsk)
Tor Eldevik, (UiB) tlf 55 58 87 31// 93 49 40 38
Erik Kolstad (NORCE Klima) tlf: 56 10 75 31// 411 22 457
Asgeir Sorteberg (UiB) tlf. 55 58 26 93// 993 31 912

Golfstrømmen og endringer i havsirkulasjonen

Tore Furevik (UiB) tlf: 55 58 26 91/ 986 77 226
Helge Drange (UiB) tlf. 55 58 26 53/ 977 40 589
Tor Eldevik (UiB) tlf: 55 20 58 74/934 94 038
Anne Britt Sandø (HI) tlf: 934 34 060
Øystein Skagseth (HI) tlf:  55 90 65 27

El Nino/ La Nina – Stillehavet:

Tore Furevik (UiB) tlf: 55 58 26 91/ 986 77 226
Noel Keenlyside, (UiB) tlf 55 58 20 32
Helge Drange (UiB) tlf. 55 58 26 53/ 977 40 589
Stefan Sobolowski (NORCE Klima) tlf: 56 10 75 54/ 911 78 962 (engelsk)

Monsun – Asia og Afrika

Martin King (NORCE Klima) tlf 56 10 75 29 (engelsk)
Yongqi Gao (NERSC) tlf. 45 24 37 09/ 995 19 842 (engelsk)

CO2-opptak i havet og karbonkretsløp

Abdirahman Omar (NORCE Klima/UiB) tlf. 56 10 75 01
Ingunn Skjelvan (NORCE Klima/UiB) tlf. 55 58 42 68
Truls Johannessen (UiB/NORCE Klima) tlf: 55 58 43 27
Christoph Heinze (UiB/NORCE Klima) tlf. 55 58 98 44
Are Olsen (UiB) tlf: 55 58 47 81/ 907 23 261

Havforsuring

Siv Kari Lauvset (UiB/NORCE Klima) tlf 56 10 75 33
Are Olsen (UiB) tlf: 55 58 43 22/907 23 261
Ingunn Skjelvan (NORCE Klima/UiB) tlf. 56 10 75 53
Abdirahman Omar (NORCE Klima) tlf. 55 58 42 64
Christoph Heinze (UiB/ NORCE Klima) ) 

Havnivåendringer

Helge Drange (UiB/NORCE Klima tlf. 55 58 26 53/ 977 40 589
John-Inge Svendsen (UiB) tlf 55 58 35 10 (fortid) 
Eystein Jansen (NORCE Klima/UiB) tlf: 55 58 34 91/906 18 858

Isen på Grønland og i Antarktis

Elin Darelius (UiB) tlf. 55 58 25 99/ 980 83 368
Kerim Nisancioglu (UiB) tlf. 55 58 98 66/980 49 414
Petra Langebroek (NORCE Klima) tlf.  56 10 75 32
Helge Drange (UiB) tlf. 55 58 26 53/ 977 40 589
Eystein Jansen (UiB/NORCE Klima)  tlf: 55 58 34 91/906 18 858

Sjøisen i Arktis, koblinger til været

Lars H. Smedsrud (UiB) tlf. 55 58 26 38/924 88 449
Camille Li (UiB) tlf 55 58 37 05 (engelsk)
Yongqi Gao (NERSC) tlf. 45 24 37 09/ 995 19 842 (engelsk)

Stormer og orkaner

Tore Furevik (UiB) tlf: 55 58 26 91// 986 77 226 
Erik Kolstad(NORCE Klima) tlf: 56 10 75 31// 411 22 457

Ekstremvær

Asgeir Sorteberg (UiB) tlf. 55 58 26 93/932 31 912 
Stefan Sobolowski (NORCE Klima) tlf: 56 10 75 54// 911 78 962 (engelsk)
Tore Furevik (UiB) tlf. 55 58 26 91// 986 77 226
Erik Kolstad (NORCE Klima) tlf: 56 10 75 31// 411 22 457
Stephen Outten (Nersc) tlf 45425074 (engelsk)

Effekter av klimaendringer på isbreer, ras og flom, infrastruktur

Atle Nesje (UiB/ NORCE Klima) tlf: 55 58 36 02/913 92 574
Jostein Bakke (UiB) tlf. 55 58 98 32/ 992 73 343
Asgeir Sorteberg (UiB) tlf. 55 58 26 93// 993 31 912
Stefan Sobolowski (NORCE Klima) tlf: 56 10 75 54// 911 78 962 (engelsk)

Effekter av klimaendringer på marine økosystemer og fiskeressurser

Anne Britt Sandø (HI) tlf: 934 34 060

Effekter av klimaendringer på landskap, vegetasjon og biologi

Anne E. Bjune ( UiB) tlf.55 58 33 35// 928 87 229
Hanna Lee (NORCE Klima) tlf 56 10 75 34(engelsk)