The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, NORCE, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Linling Chen

Linling Chen forsker på masseendringer på Grønlandsisen og hvordan den responderer på klimaendringer. Siden 2014 har Chen ledet FRINATEK-prosjektet EUROPEWEATHER som er finansiert av Norges forskningsråd. Hovedformålet er å få frem ny kunnskap om mønsteret rundt kaldt vintervær i Europa forårsaket av endringene i Arktis – både fra perioden med oppvarming i begynnelsen av det 20. århundre og også i forhold til oppvarmingen som skjer nå.

In the news:

Climate change impacts China / Den tredje polen og klimaendringer i Kina (2016)

Forsker / Researcher

Nansensenteret / NERSC

Nansen Environmental and Remote Sensing Center
Thormøhlensgt. 47
5006 Bergen

Phone
452 46 341
Profile picture for user linling.chen@nersc.no