Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

#Faktasider

1 results

Studier av fortidsklima er nøkkelen til å forstå dagens klimaendringer og hvordan klimaet kan endre seg i fremtiden.