Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Yongqi Gao er sentral i det norsk-kinesiske samarbeidet. Arkivfoto: Gudrun Sylte.

SIU-midler til fortsettelsen av Kina-Norge samarbeid

For 20 år siden ankom Yongqi Gao Norge som PhD stipendiat. Siden den tid har han vært en nøkkelfigur for det norsk-kinesiske samarbeidet, som nå har fått støtte til nye sommerskoler og studentutveksling. 

Body

Yongqi Gao og kolleger fra samarbeidet er for tiden i Kina, der han deltar i dette årets Nansen-Zhu Sommerskole. Midlene, som kommer fra Senter for Internasjonalisering av Utdanning, går til det nylig opprettede ”Norwegian-Chinese partnership in climate telecommunication and prediction” (CONNECTED).

Prosjektet er en fortsettelse av det norsk-kinesiske samarbeidet som startet for 20 år siden, i 1996, når Gao begynte sine doktorgradsstudier ved NERSC og UIB. Samarbeidet har vokst siden den gang, og BCCR har nå 11 kinesiske forskere som en del av sin akademiske stab.

CONNECTED har til formål å videreutvikle disse båndene gjennom sommerskoler, workshops og utvekslingen av PhD- og masterstudenter. Prosjektet er spesielt opptatt av å øke vår forståelse av hvordan forandringer innenfor en regions klima også påvirker klimaet i andre regioner.

I Norge er UIB prosjektets hovedpartner, mens Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Science (CN) står som den kinesiske hovedpartneren. Prosjektkoordinatorer er Tore Furevik (Geofysisk institutt/UIB) og Huijun Wang (Nansen-Zhu International Research Center/CN).