Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Å forstå klima til nytte for samfunnet

På Bjerknessenteret forsker vi på klima i fortiden, nåtiden og framtiden. 

 

Vi har en unik, tverrfaglig tilnærming til naturvitenskapelig klimaforskning. Våre forskere jobber sammen med fagbakgrunn blant annet innen meteorologi, oseanografi, geologi, geofysikk, biologi og matematikk. 

Årsrapporter

Årsrapporter

forside årsrapport 2019