Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Forskningstema

0 results