Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Karbonsystemet

 

Hvilke prosesser styrer karbonopptaket i naturen? 

 

Forskningsfokus

 

Vi fokuserer på klimarelevante problemstillinger som følger:

 

 • Hvor mye av menneskestyrte utslipp av CO2 blir tatt opp av havet?
 • Hva vil konsekvensene bli for havopptaket av CO2 når havene blir surere?
 • Hva styrer den naturlige variabiliteten i karbonsyklusen?
 • Hva kan biogeokjemiske sporstoffer fortelle oss om vannmasser, vannmassedannelse og havsirkulasjon?
 • Hva er de forskjellige tilbakekoblingene mellom klimasystemet og de biogeokjemiske prosessen i havet og på land?
 • Hvordan inkludere marine paleoklimadata i globale havmodeller?
 • Hvordan inkludere prosesser i vegetasjon og jord i globale klimamodeller?

 

Strategisk prosjekt

LOES,  Low and overshot emission scenarios – from a high to a low carbon society v/ Jörg Schwinger og Hanna Lee.

 

Are Olsen – Karbonsystem, Carbon System

Utsyn

 

«Overgangen til et lavkarbonsamfunn må skje i løpet av de neste ti årene og innsikt inn i karbonsystemet er avgjørende for denne prosessen,» sier Are Olsen, leder for forskningsgruppen Karbonsystemet.

 

«Det er avgjørende for å definere risikoen ved ulike mulige utslippsbaner, for å planlegge klimahandling, og for å evaluere effektiviteten deres i å redusere atmosfærisk CO2.

 

Vårt sentrale mål er å gi denne innsikten til samfunnet ved å utvikle og bruke de beste mulige modeller og observasjoner.»


Forskningsgruppen Karbonsystem

 

Forskningsleder
Are Olsen

 

Nestleder
Jörg Schwinger

 

Medlemmer / Members

 • Inge Althuizen
 • Meike Becker
 • Timothée Bourgeois
 • Xabier Dávila
 • Tor de Lange
 • Dagmar Egelkraut
 • Filippa Fransner
 • Shuang Gao
 • Nadine Goris
 • Kjell Gundersen
 • Aud Halbritter
 • Bjarte Hannisdal
 • Siri Vatsø Haugum
 • Christoph Heinze
 • Solfrid Hjøllo
 • Kristin Jackson
 • Emil Jeansson
 • Truls Johannessen
 • Steve Jones
 • Augustin Kessler
 • Alexander Korablev
 • Camilla Landa
 • Siv Lauvset
 • Hanna Lee
 • Lydia Messingfeld
 • Anne Morée
 • Erik Askov Mousing
 • Pål Tore Mørkved
 • Ulysses Ninnemann
 • Abdirahman Omar
 • Benjamin Pfeil
 • Nicholas Roden
 • Richard Sanders
 • Margit Simon
 • Øystein Skagseth
 • Ingunn Skjelvan
 • Morten Skogen
 • Jerry Tjiputra
 • Vigdis Vandvik
 • Tsuyoshi Wakamatsu
 • Çağlar Yumruktepe

 


Forskerne ved Bjerknessenteret for klimaforskning arbeider med observasjoner, teori og klimamodeller. Forskningen er organisert i fire tematiske grupper:

 • Globalt klima – ledet av Camille Li
 • Polarklima – ledet av Kerim Nisancioglu
 • Karbonsystemet – ledet av Are Olsen
 • Klimafare – ledet av Nele Meckler