Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Klimafare 

 

Vi kombinerer observasjoner, rekonstruksjoner og simuleringer av ulike typer ekstreme hendelser som kan true samfunnet. Det inkluderer ustabile forhold i innlandsisen på Grønland og i Antarktis, sirkulasjonsendringer i havet og atmosfæren, ekstremvær og høy vannstand. Vårt fokus er på den underliggende dynamikken og på å forbedre prediksjonene av relevante klimavariabler.

 

Forskningsspørsmål

 • Finnes det kritiske grenser eller vippepunkt i klimasystemet som kan endre forekomsten og styrken av ekstreme hendelser? Vil disse i så fall kunne føre til brå og raske endringer i den nærmeste fremtid?
 • Vil den CO2mengden vi allerede har sluppet ut i atmosfæren kunne forårsake uunngåelige, brå endringer i landis og havnivå?
 • Hvor raskt vil en gradvis klimaendring føre til at ekstreme hendelser med store konsekvenser blir vanlige?
 • Hvordan påvirker indre variabilitet ekstreme hendelser? Kan vi varsle dem? Hvor godt er ekstremhendelser representert i klimamodellene?
 • Hva kan vi lære av ekstreme hendelser og varmt klima i fortiden? Under forrige istid og i overgangen til denne mellomistiden var det flere raske klimaendringer. Hvordan var klimaet da jorden sist var varmere enn i dag?
 • I hvilken grad kan samfunnet tilpasse seg mer hyppige ekstreme hendelser, inkludert flom, høyt havnivå, jordras og regnstormer?

 

Strategiske prosjekt 

 

Nele Meckler

Utsyn

 

«Kompleksiteten i klimasystemet gjer det utfordrande å forutsjå klimafarer som flaumar, stormar, havnivåstiging og økosystemendringar», seier Nele Meckler, leiar for forskingsgruppa Klimafare.

 

«For å få ei solid forståing, slår vi saman all tilgjengeleg informasjon frå observasjonar, rekonstruksjonar av fortidas klima, og klimamodellar i mindre og mindre skalaer.»


Forskningsgruppen Klimafare

Forskingsleder
Nele Meckler

 

Nestleder
Stephen Outten

 

Medlemmer

 • Sarah Berben
 • Fabian Bonitz
 • Anaïs Bretones
 • Rocio Castaño-Primo
 • Francois Counillon
 • Basile de Fleurian
 • Trond Dokken
 • Vivian Felde
 • Lisa Griem
 • Haflidi Haflidason
 • Jenny Sjåstad Hagen
 • Johannes Hardeng
 • Friederike Hoffmann
 • Mari Fjalstad Jensen
 • Fanny Ekblom Johansson
 • Karita Kajanto
 • Erik Kolstad
 • Petra Langebroek
 • Lu Li
 • Henriette Linge
 • Jan Mangerud
 • Fabio Mangini
 • Yiwen Mao
 • Stephanie Mayer
 • Atle Nesje
 • Kerim Nisancioglu
 • Marie Pontoppidan
 • Carl Regnéll
 • Jonathan Rheinlænder
 • Sunniva Rutledal
 • Annette Samuelsen
 • Alistair Seddon
 • Evangeline Sessford
 • Rannveig Skoglund
 • Silje Smith-Johnsen
 • Asgeir Sorteberg
 • Jørund Strømsøe
 • Eivind Støren
 • John-Inge Svendsen
 • Tamara Trofimova
 • Kristian Vasskog
 • Sonja Wahl
 • Tobias Wolf-Grosse
 • Tobias Zolles

Forskerne ved Bjerknessenteret for klimaforskning arbeider med observasjoner, teori og klimamodeller. Forskningen er organisert i fire tematiske grupper:

 • Globalt klima – ledet av Camille Li
 • Polarklima – ledet av Kerim Nisancioglu
 • Karbonsystemet – ledet av Are Olsen
 • Klimafare – ledet av Nele Meckler