Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

klimatilpasning

4 results

Vann vil være en stor utfordring for Norge i framtiden, viser rapporten
«Klima i Norge 2100», som presenteres i Oslo i dag. Rapporten er et nytt utgangspunkt for nasjonal klimatilpasning.