Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Nyheter

1009 results

Podcast: Klimakostnaden av å plante trær

Podcast: Klimakostnaden av å plante trær andreasopsvik ons, 11/21/2018 - 15:01 Podcast: Klimakostnaden av å plante trær Hør forskerintervjuer og samtaler med Bjerknessenterets klimaeksperter. 
Vi veksler mellom engelske og norske samtaler.

I Bjerknessenterets podcast har vi populærvitskaplege episodar på norsk - og engelske episodar der klimaforskar Stephen Outten snakkar med kollegaer om deira forskning. 

Du kan lytte til våre podkastar via i spelaren under, i ItunesPodbean, Spotify, eller om du legg denne XML-lenka inn i ditt foretrukne podcast-lytteverktøy.

 

På vippen – Bjerknessenterets jubileumsdebattserie

På vippen – Bjerknessenterets jubileumsdebattserie andreasopsvik man, 04/27/2020 - 10:23 På vippen – Bjerknessenterets jubileumsdebattserie I 2020 feirar vi 20 år, det gjer vi med ei rekke arrangement som ser på tida vi har føre oss.

Bjerknessenteret vart starta opp i 2000, og i anledning vårt 20-årsjubileum arrangerar vi ei rekke møter i løpet av året. Desse har vi valgt å kalle «På vippen». Namnet kjem frå vippepunkta vi står framfor i klimaet – storskalaendringar som «vipper» klimaet og er vanskelege å reversere, som FNs klimapanel har sagt kan intreffe allereie ved 1,5 grads oppvarming.

I vår vil me arrangere debattmøter online på vår Youtube-kanal. Vi vil oppdatere denne sida med programmet.

10. juni Norske klimaholdninger 

Har folks bekymringer for klimaendringene endret seg det siste året?

Thea Gregersen fra Norsk medborgerpanel presenterer deres siste resultater fra undersøkelsen om norske klimaholdninger. Vi følger opp med diskusjon rundt resultatene fra undersøkelsen, hva som får folk til å endre holdninger og når holdninger blir politikk.

 

Medvirkende: 

  • Thea Gregersen, phd-stipendiat ved CET og Norsk medborgerpanel
  • Lars Henrik Paarup Michelsen, daglig leder ved Norsk klimastiftelse
  • Kikki Kleiven, klimaforsker ved UiB og Bjerknessenteret, som leder samtalen og deltar med sin lange erfaring i møte med publikum.

 Følg samtalen på youtube

 

8. mai kl 1300: Klimautslepp i koronatid

Som følge av land etter land har stengt ned, har også klimautslippene gått ned. Hva betyr dette for klima og global oppvarming? Vil det føre oss nærmere målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1.5 grader?

Vi har med oss Maria Sand, seniorforsker ved Cicero. Hun jobber med klimamodeller og er en av Norges fremste eksperter på hvordan aerosoler og partikler påvirker klimasystemet. Hun diskuterer spørsmålene sammen med vår direktør Tore Furevik. Debatten blir moderert av Øyvind Paasche ved Bjerknessenteret. 

15. mai kl 1300, "Bending the curve" Epidemimodellering og klimamodellering

Vi tar diskusjonen om framskrivinger og usikkerheter i modellering og peker på likhetene mellom epidemimodellering og klimamodellering. 

Professor Kerim Nisancioglu styrer debatten, vi har med oss Arnoldo Frigessi, statistiker og professor ved Senter for biostatistikk og epidemiologi ved Universitetet i Oslo (UiO), og Mats Bentsen, forsker ved NORCE og leder for klimamodelleringsaktiviteten ved Bjerknessenteret.

 


 

Tore Furevik snakkar for publikum på årets første På vippen-arrangement. (Foto: Andreas Hadsel Opsvik)
Tore Furevik snakkar for publikum på årets første På vippen-arrangement. (Foto: Andreas Hadsel Opsvik)

Tidlegare møter

Vi tjuvstarta i desember 2019 med På vippen: Slik kutter vi, i samarbeid med Norsk Klimastiftelse. Siv Kari Lauvset i NORCE og Bjerknessenteret er ein av forskarane bak det globale karbonbudsjettet, og presenterte årets tal. Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke fortalte om korleis Bergen skal kutte utslepp framover. Anne-Kristine Øen, adm.dir Salmon Group fortalte korleis dei kuttar sitt fotavtrykk som aktør i sjømatnæringen. Frode Vikebø ved Havforskningsinstituttet og Bjerknessenteret fortalte om det vi ikkje veit, og kva vi bør vite om økosystema i havet. 

I januar arrangerte vi På vippen: 2020 – tiåret for handling. Asgeir Sorteberg, professor ved UiB og Bjerknessenteret snakka om utvikling i vær, klima og forsking. Lars Henrik Paarup Michelsen, dagleg leiar for Norsk Klimastiftelse, om klimautfordringa i samfunnet 2010-2020. August Simonsen, bystyrerepresentant for Venstre. Eigil Knutsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Lars-Henrik Paarup Michelsen, dagleg leiar for Norsk klimastiftelse, og Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret snakka om utsleppskutt dei komande ti åra, under styring av Astrid Rommetveit, journalist i NRK.

 

Spør ein klimaforskar 

Etter koronakrisa stengde ned samfunnet 12. mars sette vi i gong ein serie nettmøter:  

Et ukjent antall organismer lever i havets skumringssone, mellom den lyse overflaten og det mørke dyphavet. Området er svært viktig for havets velferd, men området er fremdeles et mysterium. I en kommentar i Nature, ber forskere nå om felles innsats for å vite mer.

Harald Ulrik Sverdrup vart ikkje ein like berømt polfarar som kollegaene Nansen og Amundsen, men det var han som fekk naturvitskapleg stjernestatus med ei måleeining i sitt namn. I Nature Physics fortel Tor Eldevik og Peter M. Haugan historia om éin sverdrup. 

Eirik Vinje Galaasen og kollegaer med nytt funn publisert i Science. De viser at gradvis oppvarming kan utløse store endringer i havsirkulasjon slik at den blir mer variabel og kaotisk.

I tidens ånd stiller professor Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret, opp direkte frå heimekontoret på Sotra for å svare på spørsmål folk måtte ha om klimaendringane – alt mellom himmel og jord, og gjerne også om havet. Sendinga blir på Youtube.

Nesten 27.000 år etter vulkanen Hekla hadde et voldsomt utbrudd på Island, fant vi igjen spor av aske i sedimenter fra havbunnen utenfor Grønland. Det gir oss et viktig kronologisk holdepunkt når vi pusler sammen klimahistorien.

Harald Sodemann får hjelp av skigåere til å finne ut hvor snøen kommer fra. Årets påskeprosjekt må imidlertid utsettes til neste år.