Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Norce, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Nyheter

840 results

Ny doktoravhandling løser mysterier om hurtige klimaendringer

Ny doktoravhandling løser mysterier om hurtige klimaendringer gudrun tir, 02/12/2019 - 12:43 Ny ph.d.-avhandling løser mysterier om hurtige klimaendringer Henrik Sadatzki disputerer fredag 15.02.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Sea ice variability in the Nordic Seas over Dansgaard–Oeschger climate cycles during the last glacial – A biomarker approach”.

Siden 1971 har Svalbard opplevd en oppvarming om vinteren på 7°C. Dette kommer fram i den nye klimarapporten for Svalbard «Climate in Svalbard 2100». Rapporten viser at det er et stort behov for å planlegge for framtidige klimaendringer.

Tilbyr klimastudenter forskningsbaserte feltkurs på Finse og Grønland

Tilbyr klimastudenter forskningsbaserte feltkurs på Finse og Grønland gudrun fre, 01/18/2019 - 13:01 Tilbyr klimastudenter forskningsbaserte feltkurs på Finse og Grønland Anne-Katrine Faber og Kerim Nisancioglu med nytt pilotprosjekt for klimastudenter. Prosjektet blir støttet med 1,5 millioner kroner fra Olav Thon-stiftelsen.

Arctic Frontiers 2019: Oljeprisen og det grønne skiftet

Arctic Frontiers 2019: Oljeprisen og det grønne skiftet gudrun ons, 01/16/2019 - 13:48 Arctic Frontiers 2019: Oljeprisen og det grønne skiftet Hvordan påvirker oljeprisen interessen for det grønne skiftet? Vi stiller spørsmålet under Artic Frontiers i Tromsø neste uke.

SDG konferansen 2019 Trumfer klimahensyn andre hensyn?

SDG konferansen 2019 Trumfer klimahensyn andre hensyn? gudrun tir, 01/15/2019 - 10:43 SDG konferansen 2019: Trumfer klimahensyn andre hensyn? Det er mange dilemma rundt en rask endring av samfunnet for å nå målene i Parisavtalen. På Dag 0 av årets Bærekraftskonferanse i Universitetsaulaen, vil et ekspertpanel diskutere store utfordringer og mulige konflikter mellom FNs bærekraftsmål. Velkommen!

Eystein Jansen får Brøggerprisen

Eystein Jansen får Brøggerprisen gudrun tir, 01/08/2019 - 13:57 Eystein Jansen får Brøggerprisen Norsk Geologisk Forenings hederspris 2019 gikk til Eystein Jansen.

Bygger ut målenettverk for Asias vannlagre 

Bygger ut målenettverk for Asias vannlagre  gudrun fre, 01/04/2019 - 14:40 Bygger ut målenettverk for Asias vannlagre  Nær en femtedel av verdens befolkning er avhengig av elver fra Himalaya og Det tibetanske platå. Isbreene krymper, og overvåkningsanlegg for å planlegge for klimaendringer mangler, viser Hans Christian Steen-Larsen og kollegaer i en kommentar i Nature.

Øyvind Paasche er redaktør for det nye nymmeret av tidsskriftet Naturen. Temanummeret belyser klimafarer i Norge fra tørke til tele, og hvordan slike samfunnskritiske fenomen kan kobles til klimaendringer.

Vippepunkt og økosystemprediksjoner

Vippepunkt og økosystemprediksjoner gudrun ons, 12/19/2018 - 13:54 Vippepunkt og økosystemprediksjoner Forskning på vippepunkt og på forholdet mellom klima og hav er fellesnevnere i tre nye EU-finansierte forskningsprosjekter ved Bjerknessenteret.

Vannet som strømmer inn i Barentshavet og Polhavet er blitt varmere det siste hundreåret. Fra år til år er det likevel strømmens styrke som regulerer hvor mye varme sjøisen utsettes for.  

Klimaminister Ola Elvestuen møter forskere fra UiB, Bjerknessenteret og University of the South Pacific på FNs klimakonferanse. Sammen tar de opp interaksjonen mellom hav, klima og is- og snødekke.

Store svingninger observeres i Golfstrømmens nordlige gren, men det er så langt ingen tegn til en svekket strøm, viser nytt studie av vår viktigste varmekilde.

– Jeg ser frem til å dra tilbake i felten, sier ph.d.- stipendiat Sonja Wahl. Nylig returnerte hun fra sitt første feltarbeid, på Grønland.