Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Norce, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Forskerskole

UiB og Bjerknessenteret har huset den norske forskerskolen i klimadynamikk, ResClim, siden 2009. I 2016 tok CHESS over. 

I forskerutdanningen innen klima legges det vekt på at ph.d-kandidater både får dybdekunnskap i sine spesialfelt, så vel som kunnskap på tvers av klimafeltet. CHESS, forskerskolen i geofag har fått støtte fra Norges forskningsråd på rundt 20 millioner kroner. Skolen skal samle stipendiater fra norske utdanningsinstitusjoner.

Les også: Farvel ResClim - velkommen CHESS