Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

SNACS nyheter

Januar 2016:
Snacs-forsker Kjell Arne Mork skriver i Bergens Tidende om Argo-bøyene, robotene som dupper, dykker og strever for å skaffe til veie uvurderlige data til forskerne. To av de ni norske bøyene som nå turnerer Nord-Atlanteren, tilhører SNACS-prosjektet. 

Her finner du teksten 

 

September 2015: 
Nadine Goris, Jerry Tjiputra, Jörg Schwinger og Christoph Heinze har publisert en artikkel om karbonopptaket i Nord-Atlanteren. Om opptaket vil gå opp eller ned som følge av global oppvarming, er faktisk ganske usikkert! 

Her er den vitenskapelige artikkelen, og her kan du lese den populærvitenskaplige versjonen "Usikkerhet rundt karbonopptaket i Nordatlanteren"

Infographics on driving forces of longterm CO2 uptake, by Nadine Goris
Drivkrefter for langsiktig opptak av karbondioksid i Nord-Atlanteren
I blått: Endringer i den kjemiske fordelingen av pCO2 i havet som følge av klimaendringer. Simulerte resultat til venstre og modifiserte resultat der den biologiske produksjonen er fem prosent mindre til høyre. Se hele figuren lengre nede i saken. 
Kakediagrammene viser ulike prosesser og opphav til endringene: biologisk produksjon i grønt, havsirkulasjon i blått og CO2-opptak i rødt. Endringer i pCO2 blir kalkulert ved å trekke bidragene fra havsirkulasjon og CO2 opptak fra den biologisk produksjonen.  Infografikk: Nadine Goris

 

 

Juni 2015: 
Innhenting av nye data er en viktig del av SNACS. Les mer om vårens tokt i Irmingerhavet: 

Se også historien som fotofortelling 

Mai 2014: 

I mai 2014 ble de to Argo-bøyene som samler inn data for forskerne i SNACS sluppet ut i havet.