Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Andrew Seidl

Stipendiat / PhD Student

Geofysisk institutt / Geophysical institute

Allégaten 55, Bergen