Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Leilane Passos

Stipendiat /PhD Student

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB

Jahnebakken 5, Bergen

Profile picture for user leilane.passos@uib.no