Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Lise Øvreås

Professor

Institutt for biovitenskap, UiB /Department of Biological Sciences, UiB

Thormøhlensgate 53B, Bergen

Profile picture for user Lise Øvreås

E-mail: Lise.Ovreas@uib.no

Phone: 55 58 26 75