Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Polart klima

 

Klimaendringer i Arktis og Antarktis. 

 

Forskningen kan oppsummeres med årsak og forutsigbarhet.

 

Hvor forutsigbare klimaendringene i polare og subpolare strøk er og hvilke konsekvenser de vil ha, for eksempel for marine ressurser og kommersiell aktivitet, er svært aktuelle spørsmål. Dette gjelder i høyeste grad for Norge og Arktis. 

For å kunne si noe om årsakene til endringer i vær, havstrømmer og isforhold, må vi forstå hvordan systemets grunntilstand er. Vår forskning handler om å dokumentere og forbedre datagrunnlaget og vår forståelse av mekanismene. 

Forskningsområder:

 • Hvordan hav og atmosfære påvirker sjøisen
 • Hvordan ferskvann påvirker havstrømmer og is
 • Varsling av vær og klima i polare havområder, og om varslingene også har funksjon på land
 • Å forstå hvilken rolle polområdene spiller i det globale klimaet
 • Gjenskape fortidens klima ved hjelp av avanserte verktøy 
 • isbremmene rundt Antarktis
 • feltarbeid i de isdekte polområdene
   

Strategisk prosjekt
 

Atmosphere-Ocean-Ice Interactions in Polar and subpolar Regions (AOI)

Forståelse av hvordan hav, atmosfære og is samspiller i polare regioner, og hvordan prosessene korrekt blir simulert i den norske jordsystemmodellen NorESM.

Prosjektleder: Einar Olason (NERSC)

 

Kerim Nisancioglu

Utsyn

«De raskeste klimaendringene akkurat nå skjer i Arktis», sier Kerim H. Nisancioglu, leder av forskningsgruppen Polart klima.

 

«Mer enn noensinne må vi være der for å observere og forstå prosessene bak disse endringene.»


Forskningsgruppen Polart klima

 

Forskningsleder
Kerim H. Nisancioglu 

 

Nestleder
Anne E. Bjune

 

Medlemmer

 • Helene Asbjørnsen
 • Lars Asplin
 • Ali Aydoğdu
 • Mostafa Bakhoday
 • Jostein Bakke
 • Jon Bergh
 • Laurent Bertino
 • Andreas Born
 • Anthony Bosse
 • Guillaume Boutin
 • Ailin Dale Brakstad
 • Jo Brendryen
 • Paul Budgell
 • Phoebe Chan
 • Sukun Cheng
 • Kjersti Daae
 • Svein Olaf Dahl
 • Véronique Dansereau
 • Elin Darelius
 • Richard Davy
 • Stijn De Schepper
 • Johannes Dugstad
 • Evangelia Efstahtiou
 • Omar El Guernaoui
 • Tor Eldevik
 • Igor Ezau
 • Anne-Katrine Faber
 • Ilker Fer
 • Matilda Hallerstig
 • Kristine Flacke Haualand
 • Robinson Hordoir
 • Polona Itkin
 • Eystein Jansen
 • Madlen Kimmritz
 • Zoe Koenig
 • Eivind Kolås
 • Anton Korosov
 • Stephan Kral
 • Marvin Kähnert
 • Helene R. Langehaug
 • Stein Erik Lauritzen
 • Vidar Lien
 • Kjetil Lygre
 • Martin Miles
 • Victoria Miles
 • Kjell Arne Mork
 • Morven Muilwijk
 • Jan Even Øie Nilsen
 • Einar Olason
 • Leilane Passos
 • Algot Petersson
 • Roshin P. Raj
 • Pierre Rampal
 • Joachim Reuder
 • Anne Britt Sandø
 • Stefanie Semper
 • Lars H. Smedsrud
 • Clemens Spensberger
 • Nadine Steiger
 • Henrik Søiland
 • Annick Terpstra
 • Alexios Theofilopoulos
 • Alexandra Touzeau
 • Takamasa Tsubouchi
 • Willem van der Bilt
 • Frode Vikebø
 • Kjetil Våge
 • Timothy Williams
 • Maaike Zwier
 • Svein Østerhus
 • Bjørn Ådlandsvik

Fire tematiske problemstillinger

Forskerne på Bjerknessenteret arbeider med observasjoner, teori og klimamodeller. 

Forskningen er organisert i fire tematiske problemstillinger: 

 • Globalt klima - ledet av Camille Li
 • Polart klima - ledet av Kerim Nisancioglu 
 • Karbonsystemet - ledet av Are Olsen
 • Klimafare - ledet av Nele Meckler