Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Prosjekter

På Bjerknessenteret for klimaforskning (BCCR) forsker vi på klimaendringer basert på modeller og feltobservasjoner til havs, på land, is og i atmosfæren. Senteret er involvert i totalt rundt 30 prosjekter. De fleste prosjekter er finansiert av Forskningsrådet og EU. Under er noen utvalgte prosjekter.