Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

research theme

4 results

Temaområdet inkluderer forskning på hurtige og store endringer i jordens klima, inkludert ekstreme hendelser knyttet til vær og klima.