Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Horizon 2020

1 results