Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

ocean acidification

1 results

Hvilket nivå av havforsuring, temperaturøkning tåler havet og økosystemene? Forskerne i det nye COMFORT-prosjektet undersøker trygge rammer for havet.