Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Andreas Born

Forsker / researcher

Institutt for geovitenskap /Department of Earth Science

Realfagbygget, Allègt. 41

Profile picture for user andreas.born@uib.no

Phone: 55 58 34 06