Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Siri Vatsø Haugum

Stipendiat / PhD Student

Institutt for biovitenskap / Dept. of Biological Sciences

Thormøhlensgate 53 A, 5006 Bergen

Profile picture for user Siri Haugum

E-mail: Siri.Haugum@uib.no

Phone: 41743182