Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Stipendiat / PhD Student

Institutt for biovitenskap / Dept. of Biological Sciences

Thormøhlens gate 53A

Profile picture for user lydia.messingfeld@uib.no