Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Kikki Kleiven

Main method(s): Stable isotopes, sedimentary proxies, foraminiferas, paloeceanography

Area/region: North Atlantic, South Atlantic, SE Pacific

Førsteamanuensis

Institutt for geovitenskap

Realfagbygget, Allègt. 41
5020 Bergen

Phone
55583535
Profile picture for user kikki@uib.no