Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Kjell Arne Mork

Forsker / Scientist

Havforskningsinstituttet / Institute of Marine Research

Institute of Marine Research
Nordnesgaten 50, PO Box 1870 Nordnes
5817 Bergen

Profile picture for user kjell.arne.mork@imr.no

Phone: 55 90 65 41