Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Norce, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Linling Chen

Linling Chen forsker på masseendringer på Grønlandsisen og hvordan den responderer på klimaendringer. Siden 2014 har Chen ledet FRINATEK-prosjektet EUROPEWEATHER som er finansiert av Norges forskningsråd. Hovedformålet er å få frem ny kunnskap om mønsteret rundt kaldt vintervær i Europa forårsaket av endringene i Arktis – både fra perioden med oppvarming i begynnelsen av det 20. århundre og også i forhold til oppvarmingen som skjer nå.

In the news:

Climate change impacts China / Den tredje polen og klimaendringer i Kina (2016)

Forsker / Researcher

Nansensenteret / NERSC

Nansen Environmental and Remote Sensing Center
Thormøhlensgt. 47
5006 Bergen

Phone
452 46 341
Profile picture for user linling.chen@nersc.no