Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Norce, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Ingjald Pilskog

Pilskog arbeider med den biokjemiske komponenten til den norske jordsystemmodellen, NorESM. Han jobber med å innarbeide Newton-Krylov-metode for å oppnå likevekt for karbon og andre sporstoffer i havene.

Jordsystemmodeller, ofte kalt klimamodeller, er såkalte spinn-opp-modeller. Det vil si at vi ikke starter med en ferdig modell av klimaet, men modellen inneholder de fysiske og kjemiske formlene som beskriver hvordan de forskjellige sporstoffene transporteres og utvikler seg om systemet overlates til seg selv. Før vi kan utføre teoretiske eksperimenter som kan gi oss svar på hvordan fremtidens klima kan bli under forskjellige forutsetninger, er det viktig at modellen når en likevekt. Likevekt er oppnådd når sporstoffene får forutsigbare sykluser med en gitt periode. Tiden det tar å oppnå en slik likevektstilstand kalles for spinn-opp-tiden, og kan ta alt fra noen tiår til flere tusen år i simulerte år. Det avhenger av hvor hurtige prosessene som sporstoffene skal igjennom er. Omveltninger i atmosfæren og de øvre lagene av havet er relativt hurtige, men skal man inkludere de dype havene er vi i den andre enden av skalaen. Hvert simulert år bærer med seg en stor beregningskostnad.

Når vi forsker på forskjellige scenarier for klimaet er spinn-opp-tiden et nødvendig onde. Det er en beregningskostnad vi er nødt til å betale for å få troverdige resultater. Det er derfor en stor fordel om vi kan redusere denne kostnaden. Pilskog arbeider med å bruke avanserte matematiske metoder for gjøre dette. Tradisjonelt oppnås likevekt i modellene ved å tidsintegrere modellene frem til likevekt er oppnådd. Den delen av ORGANIC-prosjektet Pilskog arbeider med vil bruke matrisefrie Newton-Krylov-metoder for å tilnærme seg likevektstilstanden i havene. Ved å bruke slike tilnærminger håper vi at vi kan oppnå likevekt to til ti ganger hurtigere enn ved tradisjonell tidsintegrering. Dette kan høres lite ut, men for fullskala scenarier kan dette handle om dager med regnetid på de største datamaskinene i landet.

Postdoctor

Uni Research Klima / Uni Research Climate

Nygårdsgaten 112-114
5008 BERGEN

Phone
55582749
Profile picture for user ingjald

Her kan du lese om konsekvensene av dagens klimaendringer.